Proizvodi

Print Lab

Prvi srpski print management sistem je namenjen drastičnom smanjenju troškova štampe i smanjivanju potrebe za angažovanjem zaposlenih. Implementira se jednostavno u postojećem okruženju bez dodatnih ulaganja u hardver i bez obzira na brend ili tip štampača koje posedujete. Rešenje garantuje da će svaki kupljeni toner doći do štampača za koji je naručen i odštampati predviđeni broj strana.

Poručivanjem potrošnog materijala (tonera) u isto vreme dobijate i neophodne podatke o odštampanim stranama po svakom toneru, troškovnom mestu i korisniku.

Obrađene informacije se dostavljaju u formi izveštaja, koje kontroliše administrator sistema određen od strane klijenta. Apsolutna kontrola je zagarantovana!

Klijent uvek i u svakom trenutku dobija predloge optimizacije svog print okruženja, na osnovu prikupljanja i analize već postojećih i proverenih podataka.

Vaše konkretne dobiti:

 • Minimalni troškovi štampe
 • Gubljenje potrebe za nepotrebnim skladištenjem tonera
 • Zadovoljniji zaposleni (nema pritiska, nema prekovremenog rada)
 • Upotreba sistema koji je lak i jednostavan za implementaciju i korišćenje

Neophodne informacije za postavljanje servisa:

 • Flota štampača (kopirci, MFU, fax)
 • Organizaciona struktura kompanije
 • Broj korisnika

Print Lab – najbolje rešenje namenjeno srednjim i velikim preduzećima, bankama i državnim organima.


Perfect Printing

Ukoliko osim print management rešenja želite i dostavu kvalitetnih tonera, onda je Perfect Printing pravo rešenje za Vas.

Vaše konkretne dobiti:

 • Implementiranje sistema PrintLab
 • Dostava OEM i Clover toner kaseta vrhunskog kvaliteta po izuzetnim cenama
 • Sve toner kasete se dostavljaju lično do tačno određenog štampača za koji su poručene
 • Zagarantovana isporuka u roku od 48 sati
 • Prazne toner kasete se preuzimaju i zbrinjavaju u skladu sa propisima

Perfect Printing Vašu kompaniju čini bržom i jačom.


Perfect Printing Plus

Kompletno rešenje za štampu u vidu potpune outosurce (spoljašnje) saradnje.

Vaše konkretne dobiti:

 • Smanjenje obima posla
 • Ispunjavanje svih rokova
 • Zadovoljniji zaposleni

Perfect Printing+ je uvek u skladu sa Vašim mogućnostima.


Print Arhiv

Automatsko čuvanje svih print fajlova i poslova na serveru korisnika.

Vaše konkretne dobiti:

 • Čuvanje poverljivih informacija
 • Tihi mod rada (korisnik ne mora da zna za postojanje PrintArhiv rešenja)

Print Arhiv je najbolji tajni prijatelj.


ISLonline

Kompletna on line platforma namenjena komunikaciji i kolaboraciji.

Sastoji se od 4 integrisana elementa:

 • Live chat
 • Remote support
 • Remote access
 • Web conference

Proizvod ima dve opcije u zavisnosti od potreba korisnika. Možete ga koristiti kao SaaS ili na vašem serveru.

O kvalitetu ISLonline najbolje govori referentna lista klijenata iz čitavog sveta.

Svaki korisnik koji se registruje putem ovog linka ima pravo na 15 dana FREE Trial perioda korišćenja ISLOnline proizvoda.


EBA dokument menadžment

Sveobuhvatni dokument menadžment sistem koji uključuje:

 • Podršku za protok dokumenata (workflow)
 • Arhiviranje dokumenata
 • Prijem i distribuciju pošte
 • Modul za skeniranje dokumenata

Ovaj DM sistem pruža apsolutnu mogućnost poslovanja bez papira i potpunu kontrolu nad kompletnom dokumentacijom i svim procesima u kojima se dokumentacija nalazi.