Top Solutions ušteda odštampanih stranica

Naši klijenti  • Na administratorskoj konzoli imamo mogućnost korišćenja nekoliko vrsti izveštaja. Mesečni izveštaji daju količine naručenih tonera po vrsti, potrošnju po svakom štampaču i broj odštampanih strana po korisniku. Svi izveštaji su budžetirani po organizacionim jedinicama i tako da stalno možemo da znamo troškove i vršimo stalno racionalisanje print okruženja i troškova.

    Boško Čorak – Siemens CEE IT GPM PRM EUC Team Lead, Country IT Manager
  • PerfectPrinting nam je omogućio značajno smanjenje troškova, kontrolu i optimizaciju štampe. Konačno je zatvoren proces od naručivanja tonera, isporuke i uništavanja u skladu sa zakonom o elektronskom otpadu. Čitav taj proces funkcioniše bez našeg angažmana. Imamo sve potrebne informacije o količini štampe po svakom štampaču, svakom korisniku, šta štampaju, kad štampaju i koliko često štampaju. Sistem nam daje pravu informaciju u pravo vreme!

    Miloje Mijatović – izvršni direktor Univerzal banke za informacione tehnologije
  • Korišćenjem B2B portala za naručivanje u prilici sam da svojim kolegama obezbedim brzu i tačnu isporuku tonera. Nema mogućnosti za grešku, jer je svaki toner personalizovan i obeležen prema potrebama troškovnog mesta za koji je naručen. Koristim sve prednosti web lagera i ne pravim bespotrebne zalihe. Vreme koje sam ranije trošila na pronalaženje tonera i dobavljača, sada mogu da posvetim poslu i budem na usluzi svojim kolegama.

    Nataša Bisić – Office Assistant in Pharm-Olam International (UK) Limited